Menu

Centering pregnancy

De eerste twee controles waarin de intake plaatsvindt en de echo’s gemaakt worden, zullen individuele contacten blijven. Voor de daaropvolgende controles (vanaf ongeveer 15 weken zwangerschap) word je, als je kiest voor Centering Pregnancy ingedeeld in een groep met 8 à 12 andere zwangere die rond dezelfde tijd zijn uitgerekend. Je komt met deze groep 9 keer samen in de zwangerschap. Aan het einde van de zwangerschap volgen er nog een of enkele individuele controles. De laatste bijeenkomst is als iedereen is bevallen en dan neem je ook je baby mee. De eerste vier bijeenkomsten zijn om de vier weken en de volgende vijf zijn om de twee weken. Een bijeenkomst duurt twee uur. De data van alle controles zijn voor de hele zwangerschap bekend, zodat je daar ruim van te voren rekening mee kan houden. Tijdens een bijeenkomst wordt de medische zorg zoals controle van de bloeddruk en de groei van de baby gecombineerd met:

  • voorlichting
  • het uitwisselen van kennis en ervaringen;
  • het leren van gezondheidsvaardigheden;
  • het stimuleren van onderlinge ondersteuning en contact

Een groep wordt begeleid door een van onze verloskundigen en een kraamverzorgster. Het unieke aan Centering Pregnancy is de groepsdynamiek: alle aanwezigen, hebben hun eigen inbreng, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Het bespreekbaar maken van zorgen, ervaringen en vragen van zwangere in groepsverband stimuleert vrouwen tot het stellen van vragen die hen bezig houden. Daarnaast creëert het de mogelijkheid tot het vormen van contacten. Het is bekend dat door deze vorm van zwangerschapsbegeleiding, vrouwen zich veel beter voorbereid voelen op de bevalling en de kraamtijd, doordat ze meer kennis hebben, minder stress ervaren en zich zelf sterker voelen. Daarnaast zien we dat de vrouwen die de Centering hebben gedaan langer borstvoeding geven en minder vaak depressieve gevoelens hebben na de bevalling. Dit komt ook uit onderzoek naar voren.

Wij zijn zeer enthousiast over Central pregnancy en vertellen je er graag uitgebreid over.