Menu

Samenwerken

We werken bij verloskundige praktijk Nova met vijf vaste verloskundigen. Lianne Swiers, Roos Kremers, Marieke van Liempt, Anne van Otten en Marlie Schellekens en met een vaste waarneemster. Onze vaste waarneemster is Demi van Erp. Demi is goed ingewerkt, is op de hoogte van alle werkafspraken en de eventuele bijzonderheden per cliënt. Als 1 van de vaste verloskundige vakantie of bij of nascholing heeft dan kan Demi ons team ondersteunen. Verloskunde is heel wisselend. De ene periode is veel drukker dan andere periodes. Als we bij Nova een drukke periode hebben werkt Demi als extra verloskundigen. We vinden het belangrijk om ook in deze periodes voldoende tijd en aandacht voor onze cliënten te hebben. Op deze manier is dat mogelijk. Demi zul je tijdens de zwangerschap zeker leren kennen. Ze verzorgt bijna wekelijks een spreekuur.

We overleggen natuurlijk veel met elkaar maar ook met andere collega’s.

Gynaecologen en Kinderartsen:

Wekelijks hebben we op maandag overleg met de gynaecologen. Tijdens dit overleg worden cliënt gebonden vragen besproken. Indien er vragen zijn aan de kinderartsen, dan zal er tijdens dit overleg een kinderarts aanschuiven. Naast overleg over cliënt gebonden zaken hebben we veel overleg met de gynaecologen over bv het invoeren van nieuwe protocollen.

Huisartsen:

Met huisartsen hebben we overleg als dit cliënt gebonden nodig is. We sturen een brief aan de huisarts van de zwangere aan het begin van de zwangerschap en na de bevalling. Dit doen we om de huisarts de meest belangrijke informatie rondom zwangerschap en bevalling te verstreken.

Kraamzorg:

Arons Kraamzorg en Welkom kraamzorg zijn de grootste kraamzorg organisatie’s in onze regio. Met zowel Welkom kraamzorg als met Arons kraamzorg hebben wij regelmatig overleg.

Andere verloskundige praktijken:

Nova vormt samen met Verloskundige praktijk Ridderhof, Verloskundige praktijk Calamaris, Verloskundige praktijk Iris en met Verloskundige Praktijk Peppelaer, een cooperatie genaamd PRINC. We hebben PRINC opgericht met elkaar om de belangen van de eerstelijns verloskunde in de regio Brabant Noord-Oost te waarborgen.

Fysiotherapie:

Maartje Peeters is als fysiotherapeute werkzaam in onze praktijk. Wij hebben regelmatig overleg met haar. Maartje houd ons op de hoogte van de mogelijkheden van fysiotherapie rondom zwangerschap en bevalling. Zodat wij zo gericht mogelijk kunnen verwijzen.

SPN:

SPN regelt alles rondom de prenatale onderzoeken. We worden geïnformeerd en bij geschoold door SPN. Zodat we altijd op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen. Als we cliënt gebonden zaken bespreken, zullen we hier van te voren toestemming voor vragen.