Meld je aan via Whatsapp WhatsApp
Menu

Medische echo’s

Alle verloskundigen van onze praktijk zijn tevens echoscopiste. De echo’s zullen dan ook bij ons op de praktijk gemaakt worden. Mocht er een reden zijn om een extra echo te maken, bijvoorbeeld vanwege bloedverlies, dan kan dit ook buiten de normale spreekuurtijden. Wij maken zowel inwendige als uitwendige echo’s.

Termijnecho

We zullen meerdere echo’s maken om de zwangerschapsduur exact vast te stellen. De momenten waarop deze echo’s gemaakt worden zullen in overleg met de aanstaande ouders worden ingepland. Er zal rekening gehouden worden met je wensen op dit vlak.

Bloedverlies

Indien het nodig is om bij vaginaal bloedverlies een echo te maken, dan kan dat door elk van onze verloskundige worden gedaan. In overleg wordt bepaald wat het juiste moment hiervoor is.

13 wekenecho

Vanaf 1 september 2021 krijgen zwangeren een echo aangeboden rond de 13e week van de zwangerschap. Dit aanbod  is gekomen naast de al bestaande 20 wekenecho om lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind op te sporen. Sommige, vaak ernstige lichamelijke afwijkingen, zijn al rond 13 weken zwangerschap te zien. De 13 wekenecho is onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie.

De 13 wekenecho valt, net als de 20 weken echo, onder prenatale screening. Aanstaande ouders kiezen zelf, met begeleiding van de verloskundige zorgverlener, of zij de 13 wekenecho willen laten doen. Speciaal hiervoor opgeleide echoscopisten voeren deze echo uit. Als de echoscopist een lichamelijke afwijking bij het ongeboren kind vermoedt, krijgt de zwangere vervolgonderzoek aangeboden. Dit vindt plaats bij een Centrum voor Prenatale Diagnostiek in het Radboudumc.

Wetenschappelijke studie

De zwangere kan de 13 wekenecho alleen krijgen als zij meedoet aan de wetenschappelijke studie en toestemming geeft voor het gebruik van haar gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de voor- en nadelen te bepalen van de 13 wekenecho. Het vroeg in de zwangerschap ontdekken van lichamelijke afwijkingen kan een voordeel zijn. Maar het kan ook leiden tot meer onrust en onzekerheid. Verder wordt in kaart gebracht hoe zwangeren, partners en zorgverleners deze echo ervaren. Als de resultaten bekend zijn, besluit het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of ook deze echo wordt aangeboden als reguliere screening tijdens de zwangerschap. De studie duurt tot en met 2024.

Belangrijk om te weten:

Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent van het onderzoek wat je krijgt. Lees voor een bezoek aan het centrum de informatie op onze website en de eventueel gekregen folder(s) van jouw verwijzer.

  • Het onderzoek duurt 30 minuten en wordt uitgevoerd door een gecertificeerde echoscopist, bij ons in de praktijk.
  • Je kunt één volwassene meenemen naar het onderzoek. Er mogen bij de medische onderzoeken géén kinderen aanwezig zijn.
  • Navelpiercings dienen vooraf te worden verwijderd.
  • Na afloop ontvang je fotos van het kindje. Er mogen geen fotos of video-opnamen gemaakt worden in het centrum.
  • De 13 wekenecho wordt vergoed vanuit de Rijksbegroting.

Meer informatie over de 13 wekenecho vind je op www.pns.nl/13-wekenecho.

20 wekenecho

Voor het onderzoek wordt een afspraak gemaakt van 40 minuten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gecertificeerde echoscopist bij ons in de praktijk. Deze beoordeelt de groei van de baby, de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta. Er worden een aantal structuren en organen van de baby bekeken. De 20 wekenecho is géén garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen zijn met behulp van echografie op te sporen, bovendien zijn er ook afwijkingen die pas na de geboorte zichtbaar zijn of later in de zwangerschap ontstaan.

Als er bij het echoscopisch onderzoek een afwijking wordt gezien of als hierover twijfel bestaat, dan zal de echoscopist je hierover informeren. In dat geval neemt de echoscopist contact op met jouw verloskundige. Er kan dan een vervolgonderzoek plaats vinden in het RadboudUMC. Soms zal blijken dat er gelukkig niets aan de hand is. Voor de kinderen die wel een aandoening hebben, kan het vervolgonderzoek van groot belang zijn. In geval van verwijzing blijft je eigen verloskundige beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Bij een 20 wekenecho is het geslacht in de meeste gevallen te bepalen. De echoscopiste vertelt alleen wat het geslacht is als je dit zelf graag wilt weten.

Belangrijk om te weten:

Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent van het onderzoek wat je krijgt. Lees voor de afspraak de folder 20 weken echo.

  • Het onderzoek duurt 40 minuten en wordt uitgevoerd door een gecertificeerde echoscopist in onze praktijk.
  • Je kunt één volwassene meenemen naar het onderzoek. Er mogen bij de medische onderzoeken géén kinderen aanwezig zijn.
  • Navelpiercings dienen vooraf te worden verwijderd.
  • Na afloop ontvang je fotos van het kindje. Er mogen geen fotos of video-opnamen gemaakt worden in het centrum.

Meer informatie over de 20 wekenecho vind je op www.pns.nl/20-wekenecho.

Groeiecho’s

In onze praktijk worden bij zwangeren groeiecho’s gemaakt. De noodzaak en het ideale moment voor deze echo’s is per zwangere verschillend en dit zal worden vastgelegd in je persoonlijk zorgpad.

Liggingsecho

Soms is het lastig om zonder echo de exacte ligging vast te stellen. Als de verloskundige twijfelt zal ze de ligging met een echo bevestigen.

Placentalokalisatie

Als bij de 20 weken-echo blijkt dat de placentalokalisatie nog niet helemaal ideaal is, zullen wij in de loop van de zwangerschap hier met behulp van een echoscopisch onderzoek controles voor inplannen. Wanneer deze onderzoeken nodig zijn dan zal dit in je persoonlijk zorgpad worden vastgelegd.