Menu

Tongriempje klieven

Een korte tongriem kan zorgen voor problemen bij de borstvoeding en bij het drinken uit een fles. Het is belangrijk deze aandoening tijdig te herkennen, om verdere problemen met de borstvoeding en of flesvoeding te voorkomen. Met het klieven van de korte tongriem kunnen tevens voor de langere termijn diverse problemen worden voorkomen, die niet specifiek met voeding te maken hebben. Te denken valt aan ademhalingsstoornissen, problematische mond motoriek, ongunstige gehemelte vorming, snurken, tandbederf en spraakproblemen.

Het klieven van de tongriem is een kleine ingreep. De kraamverzorgster of één van de ouders houdt het hoofdje stil. De verloskundige brengt een spateltje in de mond waardoor de tongriem bloot komt te liggen en de tong beschermd wordt. Deze handeling vinden de meeste kinderen niet prettig en vaak zullen zij dan ook even huilen. Vervolgens geeft de verloskundige één of twee knipjes om de tongriem tot de basis te klieven. Met een gaasje worden eventuele druppeltjes bloed weggeveegd waarna U het kind direct op kunt pakken en mag troosten. Onze ervaring is dat kinderen zeer snel weer tevreden zijn en geen nadelen ondervinden van het klieven. Na het klieven mag het kind ook direct weer aan de borst of fles.

Alle verloskundige van onze praktijk hebben een opleiding gevolgd om een tongriempje te klieven. Wij zullen het tongriempje thuis klieven in de vertrouwde omgeving van moeder en kind.

Nazorg en begeleiding na de ingreep

Na het klieven van de tongriem is het essentieel om enige nazorg en begeleiding te bieden. Hoewel de procedure eenvoudig en snel is, kan het kind wat ongemak ervaren. Het is niet ongewoon dat er een wit of geel plekje op de plek van de ingreep ontstaat. Dit is een natuurlijk onderdeel van het genezingsproces en verdwijnt meestal binnen een week.

Contact opnemen met NOVA verloskundigen

Bij twijfel of zorgen over het herstel van uw baby, raden wij aan direct contact op te nemen met onze praktijk. We zijn er om u te ondersteunen en eventuele vragen te beantwoorden. Uiteindelijk is ons doel om zowel de ouder als het kind comfort en gemoedsrust te bieden tijdens deze cruciale ontwikkelingsfase.