Tongriempje klieven

Een korte tongriem kan zorgen voor problemen bij de borstvoeding en bij het drinken uit een fles. Het is belangrijk deze aandoening tijdig te herkennen, om verdere problemen met de borstvoeding en of flesvoeding te voorkomen. Met het klieven van de korte tongriem kunnen tevens voor de langere termijn diverse problemen worden voorkomen, die niet specifiek met voeding te maken hebben. Te denken valt aan ademhalingsstoornissen, problematische mond motoriek, ongunstige gehemelte vorming, snurken, tandbederf en spraakproblemen.

Het klieven van de tongriem is een kleine ingreep. De kraamverzorgster of één van de ouders houdt het hoofdje stil. De verloskundige brengt een spateltje in de mond waardoor de tongriem bloot komt te liggen en de tong beschermd wordt. Deze handeling vinden de meeste kinderen niet prettig en vaak zullen zij dan ook even huilen. Vervolgens geeft de verloskundige één of twee knipjes om de tongriem tot de basis te klieven. Met een gaasje worden eventuele druppeltjes bloed weggeveegd waarna U het kind direct op kunt pakken en mag troosten. Onze ervaring is dat kinderen zeer snel weer tevreden zijn en geen nadelen ondervinden van het klieven. Na het klieven mag het kind ook direct weer aan de borst of fles.

Alle verloskundige van onze praktijk hebben een opleiding gevolgd om een tongriempje te klieven. Wij zullen het tongriempje thuis klieven in de vertrouwde omgeving van moeder en kind.