Meld je aan via Whatsapp WhatsApp
Menu

Afspraken

Eerste afspraak

Rond 8 weken kom je voor het intakegesprek bij ons op de praktijk. Tijdens deze afspraak (van ongeveer 45 minuten) zullen we je onder andere vragen stellen over je gezondheid, uw medisch verleden, leefgewoontes en ziektes / aangeboren aandoeningen in de familie. We geven je uitleg over de gang van zaken in de praktijk en daarnaast voeren we een aantal controles uit zoals meten van de bloeddruk en je gewicht. Luisteren naar het hartje van de baby is in dit stadium van je zwangerschap niet mogelijk. Dat kan vanaf de 12 weken zwangerschap. Op basis van alle verkregen gegevens bepalen wij of er punten zijn die extra aandacht verdienen tijdens je zwangerschap, bevalling of kraambed. Zonodig zal overleg plaatsvinden met de gynaecoloog.

Wat mag je meenemen tijdens deze eerste controle:

  •     toestemmingsverklaring (die zit als bijlage in de welkomstmail)
  •     kopie van een geldig legitimatiebewijs
  •     evt. papieren van huisarts of gynaecoloog
  •     evt. papieren over vorige zwangerschappen / bevallingen die niet bij ons in de praktijk hebben plaatsgevonden

 

eerste-echoEerste echo
Omdat wij weten dat de eerste weken spannend kunnen zijn, bieden wij de mogelijkheid om bij ongeveer 8 weken een echo te maken. Bij deze echo wordt gekeken of het hartje klopt en hoever je ongeveer zwanger bent. De exacte uitgerekende datum wordt bij de tweede echo tussen de 10 en 12 weken bepaald.

 

Bloedonderzoek
Bij iedere zwangere wordt in het begin van de zwangerschap bloedonderzoek uitgevoerd. Tijdens de intake geven we je hiervoor formulieren mee. Je kunt bloed laten prikken in het ziekenhuis of een prikpost bij jou in de buurt (bijvoorbeeld bij je huisarts). Je bloedgroep, rhesusfactor, irregulaire antistoffen, ijzergehalte, de aanwezigheid van bepaalde geslachtsziektes worden onder andere onderzocht. Meer informatie over dit onderzoek vind je op pns.nl/bloedonderzoek-zwangeren.

Vervolgafspraken
In het begin van de zwangerschap kom je om de paar weken op controle. Hoe verder je zwangerschap vordert hoe sneller de controles op elkaar volgen. Op het einde van de zwangerschap kom je iedere week langs voor controle. De controle bestaat uit het meten van bloeddruk en gewicht, het controleren van de groei van de baby en het luisteren naar het hartje. We bespreken hoe het met je gaat en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Onderwerpen als borstvoeding, voorbereiding op de bevalling, plaats van bevallen en pijnstilling tijdens de bevalling komen gedurende je zwangerschap ter sprake.

 

afspraak_slider